Atletické tréninky Blansko, Brno, Boskovice

Sportovci Fénix sport jsou rozděleni dle výkonnosti, zájmu a věku do několika výkonnostních skupin – družstev.

Dospělí

Trénují několikrát týdně. Hlavní společné tréninky probíhají na atletickém stadionu nebo v jeho blízkém okolí. V zimě potom přidáváme i kondiční trénink v tělocvičně.

Starší žactvo, dorost, junioři

V tomto družstvu trénují atleti s nejvyšší výkonností a kromě všeobecně zaměřené přípravy se věnují více času speciálnímu atletickému tréninku se specializací na vybranou disciplínu. Hlavní tréninky probíhají většinou na atletickém stadionu. Některé tréninky probíhají v terénu v blízkém okolí stadionu. V zimním období trénují v tělocvičnách ale i venku.

Mladší žactvo

Toto družstva je tvořeno mladšími atlety s vyšší výkonností a staršími s výkonností nižší. V tomto družstvu je kladen důraz na všeobecnou sportovní přípravu, která je doplněna již některými speciálními atletickými prvky. Společný trénink probíhá 2-3 x týdně .

Přípravka a MiniPřípravka

Tato družstva jsou tvořena nejmladšími dětmi od 5 let, staršími dětmi a úplnými začátečníky. Tréninky jsou vedeny především formou her a jsou zaměřeny na rozvoj všeobecné sportovní připravenosti. Mladí sportovci z (mini)přípravek trénují dvakrát týdně .V zimě pak v tělocvičnách v blízkém okolí.