Atletika Králíky

Účelem je naučit děti základní pohybové dovednosti jako jsou běh, skok, hod, rychlost a obratnost, které velmi dobře zužitkují třeba i v jiných sportech.

Tréninky probíhají 2x týdně, aby děti získaly návyk pravidelně sportovat. Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují také závody.

Na podzim a na jaře jsou tréninky venku na atletické dráze na stadionu. V zimě trénujeme v tělocvičně.

Tréninky budou probíhat v pondělí a čtvrtek od 16 hodin.

Začínáme 25.9.2023

Kapacita naplněna!!