Atletika Brno

Účelem je naučit děti základní pohybové dovednosti jako jsou běh, skok, hod, rychlost a obratnost, které velmi dobře zužitkují třeba i v jiných sportech.

Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují také závody.

Kdy tréninky probíhají?

Hřiště u ZŠ Vejrostova – Bystrc

Středa – 15:30 – 16:30 hod.

ZŠ Blažkova – Lesná

Přes zimu trénujeme v tělocvične na ZŠ Blažkova , jinak na hřišti u ZŠ Blažkova

Pondělí – 17:00 – 18:00 hod.

Středa – 17:00 – 18:00 hod.

Možno si domluvit i individuální tréninky.