Atletika Blansko

Účelem je naučit děti základní pohybové dovednosti jako jsou běh, skok, hod, rychlost a obratnost, které velmi dobře zužitkují třeba i v jiných sportech.

Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují také závody.

Kdy tréninky probíhají?

Děti 7 let a starší

Úterý – od 17:30 hod. a čtvrtek od 17:00 hod. trénink trvá 75min.

Možno si domluvit i individuální tréninky.