Atletika Adamov

Účelem je naučit děti základní pohybové dovednosti jako jsou běh, skok, hod, rychlost a obratnost, které velmi dobře zužitkují třeba i v jiných sportech.

Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují také závody.

Kdy tréninky probíhají?

ZŠ RONOVSKÁ – úterý a čtvrtek od 13 hodin

Kapacita na ZŠ Ronovská naplněna

ZŠ KOMENSKÉHO – pondělí od 16:00 hod. čtvrtek od 15:00 hod ( v případě většího zájmu možno ještě přidat trénink na pátek )

Začínáme od 14 . září

Možno si domluvit i individuální tréninky.