Atletické tréninky v Králíkách

6. 7. 2023

Od září zahajujeme pravidelné atletické tréninky pro děti a mládež v Králíkach.

Baví vaše dítě pohyb a má touhu na sobě pracovat? Tak takové děti rádi uvidíme v našem oddílu atletiky.

Účelem je naučit děti základní pohybové dovednosti jako jsou běh, skok, hod, rychlost a obratnost, které velmi dobře zužitkují třeba i v jiných sportech.

Tréninky probíhají 2x týdně, aby děti získaly návyk pravidelně sportovat. Děti si osvojují základní atletické dovednosti a absolvují také závody.

Na podzim a na jaře jsou tréninky venku na atletické dráze na stadionu. V zimě trénujeme v tělocvičně.

Tréninky budou probíhat v pondělí a čtvrtek od 16 hodin.

Začínáme 25.9.2023

Budoucí atlety můžete přihlásit na webu : www.fenixsport.cz